Pit­kä ja poik­keuk­sel­li­sen lumi­nen tal­vi on taka­na­päin, kevät­tä koh­ti men­nään jo vauhdikkaasti.

Tal­ven jäl­keen on tär­ke­ää tar­kis­taa vesi­kat­to­jen tilan­ne: esi­mer­kik­si tur­va­tuot­tei­den kiin­ni­tyk­set, tii­lien kun­to sekä pel­tien kiin­ni­tyk­set. Tar­kas­tuk­sen yhtey­des­sä on hyvä hoi­taa sade­ve­si­jär­jes­tel­män ja kat­teen puh­dis­tus. Enna­koi­val­la huol­lol­la ja yllä­pi­dol­la saa­vu­te­taan kus­tan­nus­sääs­tö­jä sekä väl­ty­tään odot­ta­mat­to­mil­ta kustannuksilta.

Tilaa Katok­si hoi­ta­maan myös tei­dän­kin kat­to­jen kevät­huol­lot. Tar­kem­man esit­te­lyn huol­los­ta löy­dät https://katoksi.fi/kattohuolto/lin­kis­tä.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä